بازیابی اطلاعات کاربری

بازیابی بر اساس آدرس ایمیل چنانچه قبلا شما در سیستم عضو شده باشید، آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نموده و دکمه ارسال اطلاعات کاربری را کلیک کنید.
بدین ترتیب نام کاربری و رمز شما به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.
آدرس ایمیل
اگر آدرس ایمیل وارد شده در سیستم پیدا نشود، به معنی این است که شما عضو سیستم تاکنون نشده اید ویا اینکه با آدرس ایمیل دیگری در سیستم عضو بوده اید.
اگر آدرس ایمیل شما در سیستم یافت شود، چنانچه آدرسهای دیگری هم قبلا در سیستم ثبت کرده باشید، برای آنها نیز یک ایمیل ارسال خواهد شد.
بازیابی بر اساس کد ملی اگر شما عضو سیستم باشید و اطلاعات کاربری خود را کامل کرده باشید، برای بازیابی اطلاعات کاربری خود، می توانید از کدملی خود استفاده نمایید.
اگر کد ملی شما در سیستم پیدا شود، به آدرس های ایمیل شما، اطلاعات کاربری شما ارسال خواهد شد.
کد ملی