برگزار کننده: شرکت مادر تخصصی توانیر

مجری: پژوهشگاه نیرو، دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی برق

نشانی: تهران، شهرک قدس، فاز ۶، انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری)، پژوهشگاه نیرو

صندوق پستی: ۱۴۴۶۶۵/۵۱۷

تلفن: ۸۸۳۶۴۶۳۲

فکس: ۸۸۳۶۴۶۳۱

پست الکترونیک: [email protected]