اطلاعیه ها

سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق

برای اطلاع از آخرین تغییرات زمان برگزاری سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق شامل برنامه زمانی ارائه شفاهی و پوستر مقالات برگزیده، کارگاه های آموزشی، سمینارها و نشست های تخصصی به وب سایت psc-ir.com مراجعه فرمایید.

اطلاعیه مهم

تغییر تاریخ برگزاری کنفرانس

برای اطلاع از آخرین تغییرات زمان برگزاری سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق شامل برنامه زمانی ارائه شفاهی و پوستر مقالات برگزیده، کارگاه های آموزشی، سمینارها و نشست های تخصصی به وب سایت psc-ir.com مراجعه فرمایید.